Oprogramowanie systemowe VDmaster pozwala łączyć moduły w sieć - wykorzystuje się sieci lokalne LAN i/lub WAN oraz Internet. Liczba modułów w jednym systemie może wynosić 30 co powala na budowanie rozległych rozproszonych systemów komunikacji dla dużych korporacji.

Moduły VDmaster różnych typów obsługują wszystkie rodzaje łączy. W zależności od wyposażenia można budować jednorodne systemy VoIP lub systemy hybrydowe. Zmiany konfiguracji, rozbudowa i przebudowa nie stwarzają problemów ponieważ mogą być realizowane bez przerywania pracy systemu. Każdy moduł systemowy może przejąć sterowanie całości sieci w przypadku uszkodzenia głównego IP PBX. Również utrata integralności sieci IP (na przykład uszkodzenie pojedynczych łączy internetowych) nie wyłącza z pracy poszczególnych modułów VDmaster, które mogą wtedy przejść na pracę lokalną. Wszystkie urządzenia systemu są zarządzane w sposób scentralizowany z sieci lokalnej lub zdalnie.