Systemy komunikacji oparte na technologii VoIP czyli przesyłaniu głosu łączami IP obejmują coraz większą część globalnej sieci łączności. Pozwalają w sposób optymalny budować zarówno małe jak i duże rozproszone sieci  komunikacyjne.

 

Systemy  VDmaster dostarczane przez firmę TechVoIP zapewniają kompleksową obsługę komunikacyjną małych, średnich i dużych firm. Jako podstawową technologię wykorzystują VoIP ale pozwalają też na współpracę z systemami analogowymi, ISDN i GSM. Wykorzystanie Internetu i transmisji IP pozwala na tworzenie systemów rozproszonych, które są efektywne niezależnie od lokalizacji poszczególnych węzłów. Tym samym znakomicie nadają się do obsługi firm wielooddziałowych. Wykorzystanie technologii IP ułatwia też współpracę z zewnętrznymi aplikacjami komputerowymi.